• English (United Kingdom)
  • Greek
  • Spanish
  • French
  • German
  • Norsk
  • Polish

logo4

Nazajutrz po bitwie

Dzie? po wydarzeniu odbywa si? wielkie sprz?tanie, gdy? resztki tysi?ca rakiet pokrywaj? okolic? dwóch ko?cio?ów. Jednak?e, zanim do tego dojdzie, dla obu dru?yn najwa?niejsz? rzecz? tego dnia jest zobaczy? jak wielu trafie? dokona?y ich rakiety .

after-1

Widok wypalonych rakiet w pobli?u ko?cio?ów

after-2

Dziedziniec jednego z ko?cio?ów

after-3

Jak wida? na fotografii ochrona ko?cielnych okien jest bardzo wa?na

after-4

Miejsca uderze? w ?ciany (czarne punkty)

after-5

Ko?ció? Panagia Erithiani po bitwie

after-6

Jedno z miejsc po wydarzeniu