• English (United Kingdom)
  • Greek
  • Spanish
  • French
  • German
  • Norsk
  • Polish

logo4

Bitwa rakiet noc?

O godzinie ósmej wieczorem zaczyna si? wojna! Na ustalony znak obie dru?yny, w tym samym czasie zaczynaj? zapala? rakiety. Niebo zostaje usiane rakietami, które przypominaj? spadaj?ce gwiazdy.

Deszcz ognia!

Ogromna ilo??? rakiet powoduje chmury toksycznego dymu. Dlatego te? ludzie nosz? bandamki, aby móc swobodnie oddycha?.

Kiedy ko??cio?y s? pod ostrza?em, ,,wojownicy" ca?y czas prze?adowuj? rampy w rakiety. Zgaszone rakiety równie? s? sk?adowane.


Podczas, gdy wojna rakiet trwa, niektórzy mieszka?cy kontynuuj? nabo?e?stwo Zmartwychwstania Jezusa.