• English (United Kingdom)
  • Greek
  • Spanish
  • French
  • German
  • Norsk
  • Polish

logo4

Przygotowuj?c rakiety

We Vrontados zwyczajem jest w?asnor?czne robienie rakiet, które s? potem u?ywane w przeddzie? Wielkanocy. Owa wiedza i do?wiadczenie przekazywane s? z ojca na syna. Jest to bardzo niebezpieczne zaj?cie, które wymaga rozwagi.

Do rakiet u?ywany jest proch, który slu?y jako materia? nap?dzajacy rakiety.

DSCN3687

Aby na?adowa? rakiety prochem u?ywany jest specjalny m?otek

Wolontariusz przygotowywuje w?asnor?cznie robion? rakiet?.

Materia?y i narz?dzia u?ywane do robienia rakiety.

Dla niedo?wiadczonych osób zrobienie rakiety jest trudnym zadaniem.

rock-c3