• English (United Kingdom)
  • Greek
  • Spanish
  • French
  • German
  • Norsk
  • Polish

logo4

Lokalizacja

Bitwa Rakiet ma miejsce w wiosce Vrontados mi?dzy dwoma ko?cio?ami: ko?cio?em ?w.Marka i ko?cio?em Matki Boskiej Erithiani.

Poni?ej zdj?cia okolicy:


Ko?ció? ?w.Marka


Ko?ció? Matki Boskiej kontra ko?ció? ?w.Marka

Ko?ció? Matki Boskiej Niepokalanej


Dru?yna ko?cio?a ?w. Marka celuj?ca w Ko?ció? Matki Boskiej Erithiani